PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 2
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề KT cuối HK II lớp 5 năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
2 Đề KT cuối HK II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
3 Đề Khoa, sử địa;4;5 cuối HK II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
4 Đề Tin 3;4;5 cuối HK II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
5 Đề KT Toán cuối kì II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
6 Đề KT TV (phần viết) cuối kì II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
7 Đề KT TV (phần đọc) cuối kì II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
8 Đề KT TV (phần đọc) Giữa kì II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
9 Đề KT TV (phần viết) Giữa kì II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
10 Đề KT Toán Giữa kì II năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
11 Đề KT Khoa, sử, địa lớp 4,5 cuối kì I năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
12 Đề KT Tin cuối kì I năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
13 Đề KT Toán cuối kì I năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
14 Đề KT TV phần viết cuối kì I năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
15 Đề KT TV phần đọc cuối kì I năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
16 Đề KT TV phần đọc giữa kì I năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
17 Đề KT TV phần viết giữa kì I năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
18 Đề KT Toán giữa kì I năm học 2015-2016 Nguyễn Mạnh Thắng [HyperLink19]
19 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12345