PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 2
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Dung
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Trang
3Tiếng Việt1CNguyễn Thị Quyên
4Tiếng Việt2APhạm Thị Thu Hảo
5Tiếng Việt2BNguyễn Thị Thắm
6Tiếng Việt2CNguyễn Thị Cúc
7Tiếng Việt2DNguyễn Thị Chiên
8Tiếng Việt3ANguyễn Thị Khuyên
9Tiếng Việt3BNguyễn Văn Chuyên
10Tiếng Việt3CNguyễn Bá Kỳ
11Tiếng Việt4AVương Thị Thúy
12Tiếng Việt4BMai Thị Lĩnh
13Tiếng Việt4CNguyễn Thị Quỳnh Anh
14Tiếng Việt5ANguyễn Thị Loan
15Tiếng Việt5CPhạm Thị Quỳnh