PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 2
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 11/11/2019

7h15 Chào cờ Hội ý CBGVNV
Nộp B/C thống kê KTĐK Giữa HK
Lập chương trình VN 20/11
CĐ Toán Lớp 1